ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - KLANTEN

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

RESERVERINGSCENTRALE RESASOL

1 Route des Lacs 40480 Vieux Boucau

www.resasol.com // contact@resasol.com // +33 558 482 200

SAS "RESASOL" met een kapitaal van €15.000
Siret: 804 002 939 00010 NAF 8220 Z
Intracommunautaire BTW: FR 39 804 002 939

2. RESERVERINGEN

Op reserveringen is een ondertekend huurcontract van kracht.
Reserveringen zijn naamgebonden en kunnen in geen enkel geval worden overgedragen of onderverhuurd.
Om een reservering te bevestigen moet de klant een aanbetaling doen: 25% van het totaalbedrag van het verblijf.
Voor verblijven van 25/06 t/m 27/08 worden er niet terugvorderbare reserveringskosten van € 40 in rekening gebracht.
Reserveringen staan vast na ontvangst van de aanbetaling, gevolgd door een bevestiging.
U dient deze reserveringsbevestiging bij aankomst te tonen. Het plaatsnummer wordt ter informatie en zonder enige garantie vermeld, behalve wanneer u gekozen heeft voor de optie “plaats gegarandeerd”.

> Minimaal verblijf in een huuraccommodatie:
Van de opening tot 24/06 en van 04/09 tot de sluiting moet er voor minimaal 2 nachten worden gereserveerd in een huuraccommodatie. Aankomst en vertrek kan elke dag plaatsvinden.
Van 25/06 t/m 03/09 moet er voor minimaal 7 nachten worden gereserveerd. Aankomst en vertrek op woensdag, zaterdag of zondag. Tijdens deze periode kan de minimale duur van reserveringen worden teruggebracht naar 2 nachten met schriftelijk akkoord van de camping. In dit geval vindt aankomst en vertrek 7 dagen per week plaats.
> Minimaal verblijf op een standaard en confort kampeerplaats:
Heel het seizoen door kunnen deze kampeerplaatsen per nacht worden gereserveerd, naar gelang de beschikbaarheden.

De tarieven worden alleen ter informatie gegeven. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de huidige indexcijfers en kunnen worden verhoogd of verlaagd op basis van wijzigingen in deze cijfers (btw, toeristenbelasting, enz.) en de beschikbaarheid.
In overeenstemming met de besluiten van de gemeenteraden moet er toeristenbelasting worden betaald op werkelijke basis voor elke volwassene die aanwezig is elke nacht van het verblijf gedurende de hele openingsperiode.
De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd: bankpas (visa/mastercard), bankoverschrijving, ANCV & ANCV connect cheques. Contant geld, tot een maximum van € 1.000, wordt alleen geaccepteerd voor boekingen ter plaatse. Cheques worden niet geaccepteerd.

3. BETALEN & ANNULEREN

Voor reserveringen die minder dan een maand voor de start van het verblijf worden gedaan moet het totaalbedrag bij reserveren worden betaald.
Voor reserveringen die meer dan een maand voor de start van het verblijf worden gedaan:
•    Wanneer het verblijf voor 01/06 plaatsvindt, moet het restbedrag een maand voor aankomst worden betaald.
•    Wanneer het verblijf na 01/06 wordt gereserveerd voor data tussen 01/07 en 30/09 moet het totaalbedrag van het verblijf bij het reserveren worden betaald.
•    Wanneer het verblijf na 01/06 wordt gereserveerd voor data tussen 01/10 en 31/12 moet het totaalbedrag van het verblijf een maand voor aankomst worden betaald.
Wanneer de betaling van het restbedrag niet op de afgesproken datum wordt gedaan zal het contract ongeldig worden verklaard, zonder voorafgaande aanmaning en zonder terugbetaling van de aanbetaling. Vanaf het moment van aanbetaling is uw verblijf voorlopig gereserveerd. Het restbedrag dient dan volgens de bovenstaande voorwaarden te worden voldaan.
Het reserveringsbedrag wordt berekend op basis van de genoemde data op het huurcontract: er worden geen kortingen gegeven voor een vervroegd vertrek of een verlate aankomst.
Bij annulering wordt ingehouden of dient te worden betaald:
a) Administratie- en verzekeringskosten;
b) Ter compensatie voor contractontbinding:
•    25% van het totaalbedrag voor het verblijf, wanneer:
     o    De annulering voor 1 juni wordt gedaan, voor een verblijf tussen 01/07 en 31/08
     o    De annulering meer dan een maand voor de aankomstdatum wordt gedaan, voor een verblijf in elke andere periode
•    Het totaalbedrag voor het verblijf, wanneer:
     o    De annulering voor 1 juni wordt gedaan, voor een verblijf tussen 01/07 en 31/08
     o    De annulering minder dan een maand voor de aankomstdatum wordt gedaan, voor een verblijf in elke andere periode
     o    Wanneer u niet komt opdagen op de geplande aankomstdatum.
Bij een verlate aankomst of annulering van het verblijf: neem zo snel mogelijk schriftelijk contact op met RESASOL, telefoonberichten worden niet behandeld. Als wij geen informatie van u ontvangen wordt de kampeerplaats/huuraccommodatie de volgende dag om 12.00 uur weer vrij gegeven voor een nieuwe klant. Het totaalbedrag van uw verblijf dient dan te worden betaald ter compensatie. Als de klant meer flexibiliteit wenst, biedt de camping een annuleringsverzekering (facultatief, voorwaarden hier). 

4. KAMPEERPLAATSEN & HUURACCOMMODATIES

Bij de prijs voor een kampeerplaats is 1 accommodatie-uitrusting inbegrepen, d.w.z.: 1 tent of 1 caravan en 1 auto of 1 camper en 2 personen. Voor het toevoegen van personen en/of uitrusting wordt er een toeslag in rekening gebracht.
Huuraccommodaties zijn uitgerust volgens de informatie beschikbaar op onze officiële website. Bij het basistarief is het maximaal aantal medereizigers inbegrepen.
Elke medereiziger telt, ongeacht zijn leeftijd, als een persoon en het maximaal aantal toegestane personen per huuraccommodatie kan niet worden overschreden. Vestigingen weigeren personen die de toegestane capaciteit overschrijden.

5. TERUGTREKKING

Conform artikel L.221-28 van het Franse wetboek voor consumptie is de verkoop van accommodatiediensten waar voor een bepaalde datum of periode gebruik van wordt gemaakt niet onderworpen aan de richtlijnen met betrekking tot een terugtrekkingstermijn van 14 dagen.

6. HUISDIEREN

Daar waar in overeenstemming met de betrokken partijen huisdieren zijn toegestaan (behalve honden van de 1e en 2e categorie) op de vestiging en in de accommodatie die de klant gekozen heeft, moet de huisdiereigenaar de geldende toeslag betalen.
Huisdieren dienen VERPLICHT aangelijnd te blijven, een halsband te dragen, getatoeëerd en ingeënt te zijn, een vaccinatieboekje te hebben en bij de receptie te zijn gemeld. Huisdiereigenaren moeten het vaccinatieboekje bij controle kunnen tonen. Huisdieren kunnen nooit vrij worden gelaten. Ze kunnen niet alleen worden achtergelaten op de camping, ook niet vastgebonden of opgesloten, zonder hun eigenaar die financieel en wettelijk aansprakelijk is voor de schade die ze berokkenen. Huisdieren zijn niet toegestaan op openbare plekken.

7. MINDERJARIGEN ZONDER TOEZICHT

Minderjarigen kunnen een vakantie boeken op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van ten minste één volwassen wettelijke voogd, ouderlijke toestemming hebben en het boekingscontract hebben laten ondertekenen door een ouder of wettelijke voogd.

8. BORGBEDRAGEN

Voor alle huuraccommodaties wordt er bij aankomst een borg gevraagd om eventuele schade en schoonmaakkosten te dekken, als gevolg van uw verblijf.
Dingen die tijdens het verblijf worden gebroken, kwijtgeraakt of beschadigd worden bij de klant in rekening gebracht.
Als er binnen 48 uur na aankomst geen feedback is ontvangen, worden klanten geacht de inventaris van de huuruitrusting in elke accommodatie te hebben gecontroleerd.

9. PORTRETRECHT

De naam en de afbeelding van RESASOL zijn exclusief eigendom van RESASOL.
Tijdens zijn verblijf kan de klant door de betreffende vestiging worden gefotografeerd of gefilmd. De vestiging en de reserveringscentrale van RESASOL kunnen deze foto’s en dit beeldmateriaal voor marketingdoeleinden gebruiken, behalve wanneer u bij aankomst bij receptie aangeeft dat u hier niet mee akkoord gaat.
De foto’s en plattegronden die door ons worden gepubliceerd zijn niet bindend en kunnen in geen enkel geval worden gebruikt als reden voor een klacht.

10. KORTINGEN & AANBIEDINGEN

Door het jaar heen worden er kortingen en aanbiedingen uitgebracht. Het betreft bepaalde accommodaties en een beperkt aanbod. Het kortingsbedrag kan wisselen naar gelang de accommodatie, de gereserveerde periode en het moment van reserveren.

11. TOEGANG TOT DE CAMPING

Klanten dienen zich te houden aan het interne reglement van elke vestiging.

12. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: evenementen die buiten de macht van de betrokken partijen vallen, met een onvoorzien en onoverkomelijk karakter waardoor alle of een deel van de contractverplichtingen door de ene of andere partij niet kan worden voldaan.
In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van de partijen worden opgeschort: zij zijn daarbij verantwoordelijk voor de gerelateerde kosten. Hiermee kan RESASOL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. Hetzelfde geldt voor overlast die het verblijf van klanten hindert, onderbreekt of belet (bijv: overstroming, algemene storing van stroom, gas, water), wetende dat klanten over deze incidenten worden geïnformeerd op voorwaarde dat RESASOL vooraf op de hoogte is gesteld. RESASOL kan hiermee gedwongen worden om een deel of alle diensten te wijzigen (gedeeltelijke of totale sluiting van de camping of van een faciliteit, zoals het zwembad of het restaurant...) zonder dat de klant een beroep kan doen op het uitbetalen van enige compensatie.

13. CONSUMENTENBEMIDDELING

Conform artikel L.612-1 van het Wetboek van Consumptie kunnen consumenten binnen de termijn van een jaar, gerekend vanaf het schriftelijk bezwaar en onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het Wetboek van Consumptie, via SAS Médiation Solution een aanvraag doen voor bemiddeling bij geschillen: 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost
https://www.sasmediationsolution-conso.fr - contact@sasmediationsolution-conso.fr

14. GESCHILLEN

Eventuele klachten met betrekking tot diensten die niet overeenkomen met contractuele verplichtingen dienen schriftelijk (met aangetekende post) en binnen 30 dagen na het einde van het verblijf te worden gemeld bij de betreffende vestiging.

15. AFWIJKING

Een tijdelijke afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden geeft geen recht op een definitieve afwijking.